درباره ما

نام تجاری ما کهدر سال 2001 تاسیس شدرضایت مشتری و کیفیت را در اولویت قرار داده است که باتجربه خود در صنعت آشپزی و کیفیت در محصولات همچنان با قدرتمندی درموفقیتبه کار خودادامه می دهد.
 

در پرومو استارایستوچفروشگاهعمده فروشیو بسیاری از مراکز خرده فروشیخدمات ارائه می شود.

در بخش صنعت آشپزیپرومو استاربا در نظر گرفتن نوآوری و کیفیت وجلب اعتماد توسط تضمین کیفیت محصول راه حل های سریعی را جهت رفع نیازهای مصرف کنندگان ایجاد می کند.
 

پرومو استاربا استواری و اطمینانو قاطعیت در نوآوری محصولات برایمصرف کننده ها گام های قوی را به منظور بهبود تولیدات برداشته است.